contact1 Guangzhou Monalisa Bath Ware CO., LTD

Adres: NO.4 Gangtou Industrial Area, Beixing, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, Chiny

Osoba kontaktowa:


Alex Fong 020–28607761 8613711113405 monalisa201101@monalisa.cn
Andrew Shih 020–28607717 8613711114478 monalisa200702@monalisa.cn
Apple Feng 020–28607730 8613711117062 monalisa@monalisa.cn
Christine Yu 020–28607715 8613711115841 monalisa088@monalisa.cn
Eric Wu 020–28607719
8613711118471 monalisa201501@monalisa.cn
Gordon Chen 020–28607788 8613711117863 monalisa702@monalisa.cn
Jam Chen 020–28607765 8613711118175 monalisa0801@monalisa.cn
Jennifer Deng 020–28607724 8613711112748 monalisa200703@monalisa.cn
Jim Jiang 020–28607721 8613711116812 monalisa6688@monalisa.cn
Jasson Deng 020–28607704 8613711114375 monalisa0803@monalisa.cn
Lily Guo 020–28607716 8613711114592 monalisa201103@monalisa.cn
Miller Ye 020–28607751
8613711114693 monalisa201503@monalisa.cn
Mona Wang 020–28607736 8613711119405 monalisa001@monalisa.cn
Venus Zhu 020–28607720 8613711117458 monalisa201102@monalisa.cn
Yan Huang 020–28607718 8613711118405 monalisa-cg3@monalisa.cn
Sun Zeng 020–28607762 8613711114924 monalisa3388@monalisa.cn